Pleso Prijevoz

Opći uvjeti internet prodaje voznih karata

Opći uvjeti internet prodaje voznih karata

Pleso prijevoz d.o.o.

Avenija Marina Držića 4

Zagreb

Na temelju članka 4. t. 26. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne Novine“ br. 82/2013) i članka 40. Općih uvjeta prijevoza direktor društva utvrđuje slijedeće

Opće uvjete internet prodaje voznih karata

1. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim općim uvjetima internet prodaje voznih karata utvrđuju se uvjeti prema kojima će pružatelj usluga prodaje voznih karata Pleso prijevoz d.o.o. (dalje: Pleso prijevoz) na svojim internet stranicama www.plesoprijevoz.hr pružati uslugu prodaje voznih karata.
Ovi opći uvjeti nadopunjuju Opće uvjete prijevoza Pleso prijevoz d.o.o. Zagreb

2. Ugovor o prijevozu

Članak 2.

Pleso prijevoz pruža uslugu prodaje voznih karata za pojedine linije odnosno polaske određene na internet stranicama www.plesoprijevoz.hr.
Pri kupnji vozne karte putem interneta mjesto za sjedenje u vozilu je osigurano te se naknada za isto ne naplaćuje.
Rezervacija mjesta sjedenja bez kupnje vozne karte nije moguća.
Smatra se da je Ugovor o prijevozu sklopljen nakon uspješno obavljene transakcije plaćanja, nakon čega se vozna karta / račun dostavljaju kupcu na adresu elektronske pošte.

3. Dostava vozne karte i računa

Članak 3.

Dostavljenu voznu kartu / račun, kupac je obavezan ispisati i ponijeti sa sobom na putovanje. Prilikom ulaska u vozilo kupac voznu kartu daje na uvid voznom osoblju i od istog dobiva evidencijsku voznu kartu, koju je zajedno s računom dužan čuvati tijekom cijelog putovanja.

4. Naknade i način plaćanja

Članak 4.

Informacije o cijenama voznih karata dostupne su na internet stranicama www.plesoprijevoz.hr te na prodajnim mjestima sustava. Vozne karte na internet trgovini moguće je platiti kreditnim karticama American Express, MasterCard, Maestro i Visa.
Obročno plaćanje nije dozvoljeno.

5. Rokovi za prodaju

Članak 5.

Vozne karte iz članka 2. ovih Općih uvjeta mogu se kupiti na internet stranicama www.plesoprijevoz.hr najkasnije 24 sati prije polaska vozila u unutarnjem cestovnom prometu.

6. Povrat naknade za prijevoz

Članak 6.

Prijevoznik se obvezuje vratiti putniku naknadu za prijevoz umanjenu za iznos od 20% na ime manipulativnih troškova, ako putnik odustane od putovanja i podnese zahtjev prijevozniku i to: 

najkasnije 24 sata prije početka putovanja

Ukoliko putnik prijevozniku podnese zahtjev za povrat naknade za prijevoz neiskorištenog dijela povratne vozne karte u roku važenja iste, prijevoznik će od plaćene cijene povratne vozne karte odbiti cijenu prijevoza u jednom pravcu sa odgovarajućom komercijalnom povlasticom i 20% na ime manipulativnih troškova te će razliku isplatiti putniku.

Rok važenja povratne vozne karte računa se od dana započetog putovanja i vrijedi 3 mjeseca.

Za izgubljenu, oštećenu ili uništenu voznu kartu kao i voznu kartu koja je otkazana poslije vremena navedenog u članku 6. stavka 1. ovih općih uvjeta, naknada za prijevoz se ne vraća. 

Putnik koji je svojom krivnjom otputovao autobusom drugog prijevoznika, a ne prijevoznikom za kojeg je kupio voznu kartu nema pravo povrata plaćenog iznosa vrijednosti vozne karte.

Povrat se ostvaruje na osnovi upućenog zahtjeva za povrat naknade za prijevoz, na mail plesoprijevoz@plesoprijevoz.hr ili poslati preporučenom poštom na adresu Pleso prijevoz d.o.o., Držićeva 4, 10000 Zagreb.

Zahtjev mora sadržavati IME, PREZIME, ADRESU, OIB te ispravan račun tj IBAN na koji će se izvršiti povrat sredstava. Povrat naknade za prijevoz isplaćuje se isključivo na račun koji je naveden u Zahtjevu za povrat naknade za prijevoz.

7. Izmjena termina polaska

Članak 7.

Izmjena termina polaska za voznu kartu kupljenu putem interneta moguća je isključivo uz telefonske najavu najmanje 72 sata prije putovanja na broj 01/6331-999 od 08:30-15:30 od ponedjeljka do petka.

8. Dodatne informacije

Članak 8.

Za sva dodatna pitanja o prodaji voznih karata putem interneta molimo Vas kontaktirajte:
Pleso prijevoz d.o.o. , Av. Marina Držića 4

10000 Zagreb

01/6331-999

plesoprijevoz@plesoprijevoz.hr

9. Završne odredbe

Članak 9.

Prijevoznik može mijenjati ove Opće uvjete u skladu sa svojom poslovnom politikom te važećim zakonskim propisima i uredbama EU.

Članak 10.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, putnicima su dostupni na internet stranici prijevoznika www.plesoprijevoz.hr. a primjenjuju se od 01.01.2017.

10. Izjava o privatnosti

Pleso prijevoz se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza, informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Pleso prijevoza i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

11. Izjava o sigurnosti

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

Za Pleso prijevoz d.o.o.

Zvonko Zujić dipl.ing.

Direktor

www.plesoprijevoz.hr

plesoprijevoz@plesoprijevoz.hr


Na temelju članka 33. stavak 4. a u svezi članka 4. t. 26. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne

Novine“ br. 82/2013) Direktor društva. utvrđuje slijedeće

OPĆE UVJETE PRIJEVOZA 

I OPĆE ODREDBE

 

PRIJEVOZNIK je Pleso prijevoz d.o.o., Av.Marina Držića 4, Zagreb

PUTNIK je osoba koju prijevoznik prevozi uz naknadu

PRIJEVOZ U UNUTARNJEM CESTOVNOM PROMETU je prijevoz na teritoriju Republike Hrvatske

PRIJEVOZ U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU je prijevoz između dvije ili više zemalja

VOZILO je autobus i osobno vozilo koji su namijenjeni isključivo prijevozu putnika

VOZNA KARTA je dokument s kojim putnik ostvaruje pravo na prijevoz kod prijevoznika pod uvjetima utvrđenim ovim općim uvjetima prijevoza

 

Članak 1.

Ovim općim uvjetima prijevoza utvrđuju se međusobni odnosi prijevoznika i putnika koji koriste usluge

prijevoznika u javnom cestovnom prijevozu i uvjeti pod kojima će prijevoznik pružiti uslugu prijevoza putniku i

njegovoj prtljazi.

 

II UGOVOR O PRIJEVOZU 

Članak 2.

Ugovorom o prijevozu prijevoznik se obvezuje sigurno prevesti putnika i njegovu prtljagu prema ugovorenoj

relaciji po objavljenom voznom redu, a putnik se obvezuje prijevozniku platiti naknadu za prijevoz.

Ugovor o prijevozu može se sklopiti i između prijevoznika i naručitelja prijevoza, u kojem slučaju naručitelj

prijevoza preuzima obvezu plaćanja naknade za prijevoz.

Postojanje ugovora o prijevozu dokazuje se voznom kartom ili posebnim ugovorom.

 

Članak 3.

Vozna karta sadrži datum, vrijeme i relaciju putovanja, podatke o prijevozniku i cijenu prijevoza. 

Vozna karta se prodaje na ovlaštenim prodajnim mjestima prijevoznika, internet stranicama prijevoznika te

vozilima prijevoznika. Vozna karta može biti ispisana kompjuterski ili na MPOS uređaju ili već tiskana .

Članak 4. 

Vrste terminskih voznih karata su mjesečna pokazna karta i karnet karte.

Mjesečnom pokaznom kartom korisnik ostvaruje pravo na prijevoz unutar određenog vremenskog razdoblja (rok

od mjesec dana se računa kalendarski tj .od prvoga do zadnjeg dana u mjesecu) i vrijedi za neograničen broj

vožnji na određenoj relaciji u tom vremenskom razdoblju.

Mjesečna pokazna karta sadrži ime i prezime korisnika, fotografiju te dodijeljeni broj iskaznice,a njena izrada se

ne naplaćuje.

Karnet karte su tiskane karte u bloku (kuponi) kojom korisnik ostvaruje pravo na 20 vožnji bez ograničenja

vremenskog razdoblja (1blok= 20 karata). Plaćanje se vrši unaprijed a krajnji korisnik nije definiran. Karta sadrži

podatke o prijevozniku, redni broj i relaciju prijevoza.

 

Članak 5. 

Vozna karta se u pravilu izdaje za jednokratnu vožnju, odnosno vožnju u jednom smjeru i obvezuje prijevoznika

za određeni datum i vrijeme putovanja koje je naznačeno na karti.

Vozna karta se može izdati za dnevnu dvosmjernu vožnju, odnosno vožnju u oba smjera i obvezuje prijevoznika

za određeni datum, vrijeme i relaciju u polasku, odnosno isti datum i suprotnu relaciju u povratku putovanja koje

je naznačeno na karti.

Putnik može kupiti i povratnu voznu kartu za putovanje na relacijama koje kao takve odredi prijevoznik.

Povratna vozna karta omogućuje putniku putovanje u polasku i povratku na unaprijed utvrđenoj relaciji, a

obvezuje prijevoznika za određeni datum i vrijeme polaska koje je naznačeno na karti i to isključivo za putovanje

u polasku, dok je datum i vrijeme putovanja u povratku putnik dužan potvrditi putem rezervacije.

Osnova za izračun cijene povratne vozne karte je puna cijena dvaju voznih karata u jednom smjeru sukladno

relaciji putovanja, umanjena za visinu popusta prema unaprijed određenim komercijalnim povlasticama

prijevoznika

Na povratnoj voznoj karti naznačeno je vrijeme važenja koje se računa od dana započetog putovanja vrijedi 3

mjeseca i ista se ne može koristiti nakon proteka roka važenja.

Povratne vozne karte vrijede na linijama prijevoznika i u iznimnim situacijama na linijama drugih prijevoznika

ukoliko postoji dogovor između prijevoznika.

 

Članak 6.

Izmjenu termina polaska naznačenog na voznoj karti moguće je izvršiti ukoliko putnik zahtjev postavi prometnom

uredu ili drugoj ovlaštenoj osobi prijevoznika ili na e-mail na službenim stranicama i to najkasnije 24 sata prije

početka putovanja.

Prethodni stavak ovog članka ne odnosi se na Internet prodaju voznih karata.

 

Članak 7.

Putnik može rezervirati mjesto u vozilu osobno na organiziranim prodajnim mjestima prijevoznika, telefonom na

broj 01/6331-999, 051/330207; 051/336757 te e-mailom plesoprijevoz@plesoprijevoz.hr.

Rezervacija obvezuje prijevoznika samo ukoliko putnik kupi voznu kartu najkasnije do 11:00 sati onog dana koje

prethodi putovanju.

Ako putnik u roku iz stavka 2. ovog članka ne kupi voznu kartu prodajno mjesto ima pravo prepustiti rezervaciju

drugom putniku, a prethodni putnik gubi pravo na rezervirano sjedište kao i traženje odštete od prijevoznika.

Rezervacija se ne izdaje bez kupljene vozne karte osim kada putnik posjeduje povratnu kartu. 

 

Članak 8.

Članak 6, članak 7 i članak 9. Odnose se isključivo na prijevozne usluge na liniji Rijeka-Zagreb-Rijeka.

 

III POVRAT NAKNADE ZA PRIJEVOZ

VOZNA KARTA JEDNOSMJERNA I POVRATNA

Članak 9.

Prijevoznik se obvezuje vratiti putniku naknadu za prijevoz umanjenu za iznos od 20% na ime manipulativnih

troškova, ako putnik odustane od putovanja i podnese zahtjev prijevozniku i to: 

- najkasnije 24 sata prije početka putovanja

Ukoliko putnik prijevozniku podnese zahtjev za povrat naknade za prijevoz neiskorištenog dijela povratne vozne

karte u roku važenja iste, prijevoznik će od plaćene cijene povratne vozne karte odbiti cijenu prijevoza u jednom

pravcu sa odgovarajućom komercijalnom povlasticom i 20% na ime manipulativnih troškova te će razliku isplatiti

putniku.

Rok važenja povratne vozne karte računa se od dana započetog putovanja i vrijedi 6 mjeseca.

 

Članak 10.

Za izgubljenu, oštećenu ili uništenu voznu kartu kao i voznu kartu koja je otkazana poslije vremena navedenog u

članku 9. stavka 1. ovih općih uvjeta, naknada za prijevoz se ne vraća. 

Putnik koji je svojom krivnjom otputovao autobusom drugog prijevoznika, a ne prijevoznikom za kojeg je kupio

voznu kartu nema pravo povrata plaćenog iznosa vrijednosti vozne karte.

 

TERMINSKA KARTA

Članak 11. 

Ako putnik kupi terminsku voznu kartu pa istu otkaže, može od prijevoznika zahtijevati povrat naknade. 

a) Terminska vozna karta za neograničen broj vožnji u određenom vremenskom razdoblju

Ako je povrat terminske vozne karte zatražen prije početka razdoblja važenja za koje je ista kupljena, vratit će se

uplaćeni iznos umanjen za 10% na ime manipulativnih troškova.

Ako je povrat terminske vozne karte zatražen tijekom razdoblja važenja iste, dakle vozna karta je djelomično

iskorištena, vratiti će se iznos umanjen za broj iskorištenih dana po cijeni kupljene vozne karte od dana otkaza

putovanja (ne ubrajajući subote, nedjelje i blagdane) i 10 % na ime manipulativnih troškova. 

Zahtjev za povratom odobrava se isključivo za period od najmanje deset uzastopnih dana, ne ubrajajući subote,

 nedjelje i blagdane, za što je potrebno priložiti odgovarajuću potvrdu.

Zahtjev za opravdanim povratom (bolest,prestanak radnog odnosa i sl.) dijela novčanog iznosa zbog

neiskorištene terminske vozne karte može se podnijeti najkasnije 5 dana nakon proteka razdoblja važenja iste te

je potrebno priložiti dokaz o nemogućnosti korištenja terminske vozne karte.

Ukoliko je terminska vozna karta kupljena unutar razdoblja važenja iste, nije moguće ostvariti povrat

neiskorištenog dijela za dane koji su prethodili kupnji.

b) Terminska vozna karta za točno određeni broj vožnji

Ako je povrat terminske vozne karte zatražen tijekom razdoblja važenja iste, dakle vozna karta je djelomično

iskorištena, vratiti će se iznos umanjen za broj iskorištenih vožnji (kupona) po cijeni kupljene vozne karte od dana

otkaza putovanja i 10% na ime manipulativnih troškova. 

Zahtjev za povratom dijela novčanog iznosa zbog neiskorištene terminske vozne karte može se podnijeti

najkasnije 5 dana nakon proteka razdoblja važenja iste.

 

Članak 12.

U slučaju oštećenja terminske vozne karte, putnik će, zamijeniti oštećenu terminsku voznu kartu novom, koja će

važiti do datuma važenja prethodne terminske vozne karte. 

U slučaju gubitka terminske vozne karte, isti se odmah prijavljuje prodajnom mjestu prijevoznika. 

 

Članak 13. 

Povrat naknade za prijevoz vrši se na osnovu cjelovite i neoštećene vozne karte na tekući odnosno žiro račun

korisnika u roku od 15 dana.

 

Članak 14. 

Putnik ima pravo pisanog prigovora najkasnije 30 dana od datuma kada je obavljen ili je trebao biti obavljen

prijevoz, kojeg je dužan poslati na adresu Pleso prijevoz d.o.o., Držićeva 4, Zagreb ili putem e-mail na službenoj

internet stranici. Putnik je dužan priložiti voznu kartu te kratko obrazloženje prigovora.

Prijevoznik je dužan u roku od 30 dana od primitka pisanog prigovora izvijestiti putnika da su navodi iz istog

utemeljeni, odbijeni ili se još uvijek obrađuju. 

Prijevoznik se obvezuje dati konačni odgovor u roku ne duljem od 3 mjeseca od primitka pisanog prigovora.

 

Članak 15.

Putnik se obvezuje da do dana primitka pisanog očitovanja neće javno istupati vezano za navedenu uslugu

prijevoza.

U slučaju spora između putnika i prijevoznika, stvarno i mjesno je nadležan sud prema sjedištu prijevoznika.

 

IV OBVEZE PUTNIKA

Članak 16.

Putnik je dužan provjeriti sve elemente vozne karte u trenutku kada je zaprimi i odmah prijaviti utvrđene greške

prodajnom osoblju. 

Ukoliko putnik ne informira na vrijeme prijevoznika o greški, vozna karta smatrat će se ispravnom.

 

Članak 17. 

Prijevoznik zadržava pravo ne izdati voznu kartu i odbiti primiti na prijevoz putnike koji svojim ponašanjem nanose

štetu imovini prijevoznika te uznemiravaju ostale putnike ili vozno osoblje.

 

Članak 18.

Putnik je obvezan brinuti se da na polasku na autobusnom kolodvoru odnosno stajalištu ili među stajalištu uđe u

vozilo koje prometuje na liniji i da na svom završnom stajalištu izađe iz vozila.

Putnik može ući ili izaći iz vozila samo na autobusnom kolodvoru odnosno stajalištu koje je predviđeno po

voznom redu.

 

Putnik se treba brinuti da otputuje prijevoznikom označenim na voznoj karti.

Putnik je obvezan brinuti se da dođe na početno stajalište najmanje 10 minuta prije polaska. U slučaju kašnjenja,

prijevoznik nema nikakve obaveze prema putniku.

 

Članak 19.

Putnik je dužan čuvati voznu kartu tijekom cijelog putovanja te je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe

prijevoznika, koja se identificira službenom iskaznicom kontrolora.

Ako putnik ošteti, izgubi ili na bilo koji način ostane bez vozne karte, koristi nevažeću ili neispravnu voznu kartu,

obvezan je voznom odnosno kontrolnom osoblju platiti punu cijenu vozne karte za relaciju na kojoj putuje.

Putnik koji odbije platiti punu cijenu vozne karte zbog neposjedovanja odgovarajuće vozne karte isključuje se iz

putovanja.

 

Članak 20.

Prijevoznik ima pravo odbiti rezervaciju, izdati voznu kartu ili na drugi način osigurati voznu kartu ili primiti u vozilo

osobu sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću u slučaju potrebe zadovoljavanja važećih sigurnosnih

zahtjeva utvrđenih normama međunarodnog prava, prava Zajednice ili nacionalnog prava ili zbog zadovoljavanja

zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva koje utvrde nadležna tijela te u slučaju kada projekt vozila ili infrastrukture

autobusnih kolodvora ili autobusnih stajališta fizički onemogućuje ukrcavanja, iskrcavanje ili prijevoz osoba sa

invaliditetom ili osoba sa smanjenom pokretljivošću na siguran i praktično izvediv način.

Osoba iz prethodnog stavka ovog članka u slučaju navedenom u prethodnom stavku može zatražiti da je prati

druga osoba po njenom izboru, koja joj može pružiti pomoć koja joj je potrebna kao osobi sa invaliditetom ili

smanjenom pokretljivošću, koja se prevozi besplatno, i kada je to izvedivo, sjedi pored te osobe.

 

Članak 21. 

Za vrijeme putovanja vozno i kontrolno osoblje prijevoznika može isključiti iz putovanja putnika:

- ako narušava red i mir u vozilu

- ako ugrožava sigurnost prometa

- ako ometa rad voznog osoblja

- ako ometa rad kontrolnog osoblja

- ako se nepristojno odnosi prema putnicima i/ili voznom osoblju.

U isto vrijeme kada se putnik isključi iz putovanja vozno osoblje mu uručuje i prtljagu. U tom slučaju putnik nema

pravo na povrat iznosa naknade vozne karte od mjesta isključenja do završnog autobusnog kolodvora odnosno

stajališta putnika.

 

Članak 22.

Ako putnik namjerno ili zbog krajnje nepažnje onečisti autobus, obvezan je platiti čišćenje autobusa u visini

stvarnih troškova.

Putnik je obvezan naknaditi štetu prijevozniku koju je prouzročio svojom krivnjom.

 

Članak 23.

Putnik koji želi primati potrebne informacije o točno utvrđenom putovanju tijekom njegova trajanja dužan je

prilikom sklapanja ugovora o prijevozu prijevozniku ili autobusnom kolodvoru ostaviti kontakt na koji je moguće

takve informacije pružati.

Ostale informacije putnicima daju se putem internet stranica prijevoznika i putem autobusnih kolodvora.

 

Članak 24.

U međunarodnom prijevozu putnik je dužan pridržavati se propisa drugih zemalja koja se odnose na putovanje,

ulazne i izlazne dokumente i drugih propisa vezanih za carinu, porezna tijela i druga upravna tijela kako u vezi s

njim osobno tako i u vezi s putničkom i ručnom prtljagom.

Prijevoznik ne snosi nikakvu odgovornost prema putniku koji se ne pridržava ovih propisa.

 

V. OBVEZE PRIJEVOZNIKA

Članak 25.

Prijevoznik utvrđuje vozni red i cijenu prijevoza za sve relacije na pojedinoj liniji te ih objavljuje na odgovarajući

način, na prodajnim mjestima osim u vozilima.

Prilikom određivanja prodajne cijene prijevoza prijevoznik može uzeti u obzir i komercijalne

povlastice za određene kategorije putnika koje kao takve odredi.

 

Članak 26.

Prijevoznik će primiti na prijevoz i prevesti svaku osobu koja udovoljava uvjetima iz ovih općih uvjeta prijevoza.

Na prijevoz se neće primati:

- osobe koje sa sobom nose vatreno oružje, osim putnika koji vrše službu, pod uvjetom da im oružje bude

zakočeno,

- osobe koje pokazuju očite znakove zarazne ili duševne bolesti, kao i osobe sa otvorenim ranama (osim

ako se prevozi osoba povrijeđena u prometnoj nesreći do najbliže zdravstvene stanice),

- djeca do 10 godina starosti, ako nisu u pratnji odraslih osoba. Djeca starosti od 11 do 18 godina života

primit će se na prijevoz na vlastitu odgovornost roditelja. 

- osobe kojima je odjeća ili prtljaga u tolikoj mjeri onečišćena da postoji opasnost onečišćenja odjeće

drugih putnika u vozilu ili vozila,

- osobe pod utjecajem alkohola i opojnih droga,

- osobe bez odgovarajuće odjeće (u kupaćim kostimima, bez dijelova odjeće i obuće, s pancericama i sl.).

 

Članak 27.

Prijevoznik ima pravo zakasniti sa dolaskom u mjesto odredišta putnika u vrijeme određeno voznim redom u

slučaju više sile i drugih objektivnih okolnosti koje onemogućavaju obavljanje prijevoza po voznom redu, kao što

su vremenske nepogode, gužve i zastoji u prometu, prometne nesreće na cesti i slično.

U slučaju otkazivanja polaska ili kašnjenja u polasku sa autobusnog kolodvora za više od 120 minuta ili u slučaju

prebukiranja, o čemu će prijevoznik obavijestiti putnike putem autobusnog kolodvora, putniku se ovim općim

uvjetima nudi pravo odabira između:

- nastavka ili preusmjeravanja prijevoza prvom slijedećom prigodom,

- povrata iznosa cijene vozne karte i prema potrebi, besplatnog povratka do prvog polaznog mjesta navedenog u

ugovoru o prijevozu prvom slijedećom prigodom.

Svoj odabir putnik je dužan prijevozniku priopćiti na dokaziv način u roku od 60 minuta nakon nastanka okolnosti

iz prethodnog stavka ovog članka.

Povrat novca, putniku iz stavka 2 podstavka 2 ovog članka, izvršit će se u roku od 14 dana od dana primitka

zahtjeva putnika, na račun, osim ako putnik ne prihvati drugi oblik naknade. Isplata obuhvaća puni iznos cijene po

kojoj je vozna karta kupljena.

 

Članak 28.

Prijevoznik će u slučaju nesreće koja proistječe iz pružanja usluga po ovim općim uvjetima pružiti putnicima

razumnu i razmjernu pomoć u pogledu neposrednih praktičnih potreba putnika nakon nesreće, uključivo prijevoz,

smještaj, hranu, odjeću i pružanje prve pomoći. 

Ukupan trošak smještaja iz prethodnog stavka ne može biti veći od 80,00 EUR po putniku po noćenju za najviše

dva noćenja

 

VI. PRIJEVOZ PRTLJAGE

Članak 29.

Vozilima prijevoznika prevoze se ručna, putnička, nepraćena prtljaga kao i predmeti koji se ne smatraju ručnom,

putničkom ili nepraćenom prtljagom pod uvjetima predviđenim ovim općim uvjetima. 

Osobnim vozilima 8+1 u cestovnom prometu prevozi se isključivo ručna prtljaga.

 

Članak 30.

Ručna prtljaga su stvari koje se mogu unijeti u vozilo odnosno osobno vozilo iz članka 29.st. 2 ovih općih uvjeta i

smjestiti na za to određeno mjesto, a koje putnik čuva sam.

Pod ručnom prtljagom podrazumijevaju se u pravilu stvari manjih dimenzija, kao što su ručne torbe, mreže i

slično, koje se mogu stavljati na policu iznad sjedala u autobusu ili ih putnici mogu držati kod sebe, ispod sjedišta,

ali tako da ne smetaju drugim putnicima.

Za ručnu prtljagu iz stavka 2. ovog članka vozno osoblje ne naplaćuje uslugu prijevoza i ne odgovara za gubitak ili

oštećenje iste.

 

Članak 31.

Pod putničkom prtljagom podrazumijevaju se kovčezi, torbe, ruksaci i slično, a usluga prijevoza se ne naplaćuje. 

Pod predmetima koji se ne smatraju putničkom prtljagom podrazumijevaju se predmeti koje putnik nosi sa sobom

kao što su: sanduci, košare, vreće, omoti i slični predmeti koji se po svojim dimenzijama i težini mogu smjestiti u

prostor za prijevoz prtljage (prtljažnik) .

Prijevoznik može na zahtjev putnika primiti na prijevoz najviše dva komada prtljage, a ako raspolaže potrebnim

prtljažnim prostorom te ujedno ne opterećuje vozilo i više. 

 

Članak 32.

Prijevoznik ne odgovara za štetu ako putnička prtljaga nije upakirana ili nije dostatno upakirana, te je zbog tih

nedostataka po svojoj naravi izložena gubitku ili oštećenju. 

Dragocjenosti, vrijednosne papire ili druge skupocjene stvari putnik je u obvezi imati u ručnoj prtljazi.

 

Članak 33.

Putnik je dužan naknaditi štetu prijevozniku koja nastane zbog svojstava ili stanja prtljage.

Na prijevoz se kao prtljaga ne primaju opasne tvari, eksplozivni i lakozapaljivi predmeti, predmeti neugodna

mirisa, stvari pokvarljivog sadržaja, stvari koje nagrizaju ili mogu povrijediti ili uprljati putnike, oštetiti autobus ili

stvari ostalih putnika primljene na prijevoz, lako lomljive stvari, gotov novac, vrijednosne papire, dragocjenosti,

nakit ili umjetnine. 

 

Članak 34.

Prijevoznik u unutarnjem i međunarodnom prijevozu ne uzima na prijevoz nepraćenu prtljagu. 

 

Članak 35.

Putnik je dužan prilikom izlaska iz vozila na odredištu putovanja sa sobom ponijeti sve svoje stvari koje je imao sa

sobom u vozilu te preuzeti i svoju putničku prtljagu.

Sve pronađene stvari nakon završetka putovanja vozno osoblje predaje ovlaštenoj osobi prijevoznika ili

trgovačkom društvu koje gospodari autobusnim kolodvorom.

Za stvari pronađene u vozilu nakon završetka putovanja koje su podložne kvarenju prijevoznik ne odgovara, dok

za ostale stvari pronađene u vozilu odgovara najduže 8 dana od dana završetka putovanja.

 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Vozila prijevoznika u kojima je ugrađen video nadzor na vidnom mjestu pri ulasku u vozilo kao i u samom vozilu

imaju istaknutu oznaku da je vozilo pod video nadzorom.

Snimljeni podaci smatraju se povjerljivima.

Očitavanje snimljenih podataka moguće je po nalogu odgovorne osobe prijevoznika, zahtjevu MUP-a i zahtjevu

suda, te zahtjevu putnika koji je obuhvaćena slikovnim podatkom, na njegov pisani zahtjev i uz naznaku svrhe u

koju se podatak traži.

 

Članak 37.

Prijevoznik će kao poslovnu tajnu čuvati sve što je saznao o putniku i bez njegovog odobrenja, osim u zakonom

propisanim slučajevima ili na zahtjev nadležnog tijela vlasti, nikome neće priopćiti osobne podatke putnika

prikupljene u svrhu realizacije ugovora o prijevozu.

 

Članak 38.

Sve sporove nastale između putnika za vrijeme vožnje rješava vozno osoblje, dok eventualne sporove između

putnika i voznog osoblja rješava ovlaštena osoba prijevoznika.

 

Članak 39.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a putnicima su dostupni na internet stranici prijevoznika

www.plesoprijevoz.hr. i svim prodajnim mjestima na kojima se prodaju vozne karte prijevoznika.

Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti akti koji su do sada utvrđivali predmetnu materiju.

 

Članak 40.

Internet prodaja voznih karata regulirana je zasebnim općim uvjetima.

 

Članak 41.

Prijevoznik može mijenjati ove Opće uvjete prijevoza u skladu sa svojom poslovnom politikom te važećim

zakonskim propisima i uredbama EU.

 

U Zagrebu, 01.01.2017.

Za Pleso prijevoz d.o.o.

Zvonko Zujić dipl.ing.

Direktor

www.plesoprijevoz.hr

plesoprijevoz@plesoprijevoz.hr